۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

کوروش بزرگ، بزرگِ بزرگانِ ایران زمین

این سبک و سیاق طبیعی رفتار ملتها است که از بزرگان و مشاهیر و نیاکان خود تعریف و تمجید کنند و در بیشتر موارد بزرگنمایی آنچنانی کنند. اما بسیار معدود کسان در تاریخ بشریت هستند که نه فقط از سوی ملت خود بلکه از سوی ملت های دیگر هم مورد تحسین و احترام قرار گرفته اند.

در این میان کوروش بزرگ وضعیتی یگانه دارد. از طرف ملتهای دیگر مورد احترام و تقدیر و در کشور خود برای سال ها و قرن ها ناشناخته بوده تا این که از میانه قرن نوزدهم به بعد کم کم ملت ایران نیز به بزرگی و اهمیت او پی می برد. متأسفانه در هیچ جایی اشاره نشده است که چرا مردم ایران پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ را مشهد مرغاب و یا آرامگاه مادرسلیمان می شناخته اند و از کوروش و پیام های او بیخبر بوده اند. در دوران باستان حداقل دو ملت، کوروش، بزرگی و طریقه رهبری او و رواداری او را به تاریخ گزارش داده بودند. یونانیان (هرودت و گزنفون) و یهودیان (اشعیا، ملاخی، عزرا و...) و با توجه به این که این گزارش ها همیشه از دوران باستان به ویژه روایات کتاب مقدس یهودیان تا قرن نوزدهم در دسترس مورخین ایرانی و اسلامی بوده، چگونه است که ایرانیان از کوروش بی خبر مانده اند. متأسفانه برخی از دانشمندان اروپایی به ملت ایران از باب بی خبری از کوروش و عدم احترام به او خُرده گرفته اند. (صفحه 11 همین شماره ایرانشهر، ستون نخست) نباید زیاد راه دور برویم در همین چند شماره پیش ایرانشهر (ایرانشهر شماره 3) به صدور فرمان خامنه ای گجسته برای سانسور و ممیزی کتاب نوشتیم. اگر امروز که قرن بیست ویکم است و آنها خسرو و شیرین نظامی را تغییر می دهند بنابراین به راحتی در طی چهارده قرن استیلای اسلام و حکام اسلامی همسان و همرنگ و همبوی خمینی و خامنه ای حضور کوروش بزرگ و آموزش های او را در ایران بیرنگ می کنند و برنمی تابند تا بتوانند جهل و جنون و جنایت را آموزش دهند که دادند ولی به مصداق آن که حقیقت هرگز زیر ابر نمی ماند کم کم ملت ایران به مدد دانش جهان شمول و دانشمندان بدون مرز (این اصطلاح را از پزشکان بدون مرز و یا گزارشگران بدون مرز به عاریت می گیرم) کوروش را شناختند و آموزش های او را فرا راه خود قرار دادند.
ملت ایران به درستی او را دوست دارد به او احترام می گذارد و مقام او را که بزرگ بزرگ ایران زمین است پس از گذشت 2500 سال در دل و جان خود جای داده است.
شرکت کتاب افتخار دارد که همپای ایرانیان روز جهانی کوروش بزرگ را پاس بدارد و برای نخستین بار به مانند نوروز و سفره ی نوروز در چند سال گذشته در این روز خجسته، سفره کوروش که نمایانگر آموزه های او و کارهایی که او انجام داده، است را برپا کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر